• MOBA-Matic II System

 • BIG SONIC-SKI

MOBA-MATIC styrer høyden og hellingen på utlegging av asfalt.
Systemet er verdens ledende og mest fleksible nivelleringssystem for asfaltmaskiner. 
Dette modulære systemet muliggjør et fleksibelt valg av sensorer, avhengig av applikasjon. 
Systemet resulterer i en høy planhet under asfaltlegging.

Link: Brosjyre MOBA-MATIC

 • MMC-2000

 • DLS II - V4.28 (utgått)

 • SKIS-1500

 • Dual-Sonic

 • Digi Rotary

 • Digi Slope

 • MOBA-Sonic

 • Big Sonic Ski

 • Laser Grade Sensor LS-3000

 • Rope Sensor

 • Temperatur Sensor

 • Cable Sensor

 • Cable Machine