MOBA-Matic II System

BIG SONIC-SKI

MOBA-MATIC styrer høyden og hellingen på utlegging av asfalt.
Systemet er verdens ledende og mest fleksible nivelleringssystem for asfaltmaskiner. 
Dette modulære systemet muliggjør et fleksibelt valg av sensorer, avhengig av applikasjon. 
Systemet resulterer i en høy planhet under asfaltlegging.

MMC-2000

DLS II - V4.28 (utgått)

SKIS-1500

Dual-Sonic

Digi Rotary

Digi Slope

MOBA-Sonic

Big Sonic Ski

Laser Grade Sensor LS-3000

Rope Sensor

Temperatur Sensor

Cable Sensor

Cable Machine

Del denne siden