Transtech Systems i USA benytter moderne teknologi for å få nøyaktige kontrollmålinger på asfalt, jord, bærelag og på sementbundet materiale. PQI 380 og SDG 200 som veier 6,4 kg, har en brukervennlig lyssterk berørings-skjerm basert på enkel ikon-styring. 

Mer info på: http://www.transtechsys.com/products/pqi380.php                               

Asfaltmåler for kvalitetssikring og kontroll ved legging av ny asfalt

PQI 380 Kvalitetsindikator viser kvaliteten på nylagt asfalt

Tommelfingerregel:
For hver hulroms-prosent over 7% reduseres asfaltdekkets levetid med 10%

PQI 380
 brukes til å kvalitetssikre valse-arbeidet på varm bearbeidende asfalt og til kalibrering av screed slik at de komprimerer likt.
Kvalitetsindikatoren viser kompaktgraden/hulrom, densitet og temperatur innen 3 sek. med bl.a. GPS-tid/dato/posisjon på hver måling.
Egen innstilling for måledybde slik at det ikke måles ned på gammelt underlag.

HMS:
PQI 380 er ikke radioaktiv. Dvs. Ingen restriksjoner ved bruk, bevaring eller ved frakt (bil, båt, fly)

Ny generasjon PQI 380 fra 2018:
Nye komponenter og ny programvare gjør nå at alle PQI 380 viser helt likt med det samme oppsettet til resepten.
Fordelene med dette er at flere PQI 380 kan brukes på det samme prosjektet hvor kun 1 PQI 380 er blitt kalibrert til resepten.
Dette forenkler også etterkontrollen da man kan stille inn PQI 380 med de samme verdier som ble brukt under asfaltlegging.

PQI 380 bruker operativsystemet windows
Hver utført måling lagres i Excel under et valgt prosjektnavn. Dataene som kan tas ut via en USB-port kan brukes til dokumentasjon med ulike grafer.

Brukere:


NCC, Veidekke, PEAB, Skanska, Velde og Statens vegvesen er noen av våre kunder som bruker PQI 380 til kvalitetssikring og kontroll under legging av ny asfalt.Linker:

Solid transportabel trillekoffert

PQI 380 leveres med robust trillekoffert designet for bil-/båt-/flyfrakt.
Kofferten har uttrekkbar håndtak for lettere håndtering.

Påminnelse om vinterservice

Bruk stille vintermåneder fornuftig ved å sende inn deres kontrollmålere til service og årlig kalibrering!

Årlig service med programvareoppdatering:
Servicen dekker rutinemessig vedlikehold som utvendig og innvendig rensing/rengjøring, stramming av løse komponenter samt sjekking av batteri, ladekontakt og USB kontakt. 
Datalogg slettes for å frigjøre internminne for økt hastighet og bedre ytelse.
Programvaren fra TransTech utvikles i takt med nye afaltblandinger og kjente småfeil i tidligere programvarer rettes opp med nye oppdateringer. 
Målerens største fiende er vann som trenger seg inn i måleren. Dette kan vi begrense ved å sjekke utsatte pakninger og erstatte de som må byttes ut. Dette vil gi økt levetid, lengre brukstid i sesongen og mindre kostnader til reparasjon og bytting av innvendige komponenter.
Måleren leveres alltid tilbake toppladet etter en årlig service hos oss. 

Årlig kalibrering med 1-års sertifikat:
Ved kalibrering finjusteres alle parametere som er i PQI380 for å sikre nøyaktige måleresultater.
På vår LAB i Reistad rett utenfor Drammen, har vi et PQI380 LAB-KIT tilknyttet til TransTech’s LAB-senter i USA via en portal hvor hver måler er satt opp med sin unike data for å fullføre kalibreringer og programoppdatering.

PQI380 kalibreres med et program basert på å utføre en rekke ulike målinger på forskjellige dybder i en bestemt rekkefølge på 8 ulike testplater med kjente verdier, hvor 4 og 4 testplater er stablet i høyden i en bestemt rekkefølge.
Siste del av kalibreringen består også av å finjustere parameterne som styrer ytre og indre sensorring som ligger i bunnplata på måleren. Dette gjøres ved å utføre målinger direkte på standardiseringsplata som ligger på bunn av kofferten som fulgte med ved kjøp av ny måler. 

Alle PQI380 målere har hver sin unike standardiseringsplate som kun fungerer med en bestemt måler da de kodet sammen. 
Alle måleresultatene sendes via portalen til TransTech’s LAB-senter i USA som beregninger alle avvik.
Tilbake får vi en korrigeringsfil som vi laster inn i måleren via kalibreringsprogrammet og som gjør selve kalibreringen. Dvs. justerer alle parametere som har avvik. Hvis det er mange avvik må hele prosessen med målinger kjøres flere ganger inntil vi får OK via portalen med medfølgende 1-års sertifikat.

Kalibreringen etterfølges av en rekke testmålinger på måledybde 30mm og 60mm på ulike testplater. Testmålingene utføres for å forsikre om at justeringene har økt målepresisjonen som tilsiktet. 

Tips som forlenger levetiden på PQI380
1. Måleapparatet skal alltid ligge i kofferten når den ikke er i bruk også under transport.
2. Lader, forlengelseshåndtak m.m. må ikke ligge løst i sammen med PQI380 i samme koffertrom under transport.
3. Måleapparatet må ikke utsettes for slag, vann eller fuktighet
4. Batteriet bør vedlikeholdslades jevnlig under en lengre tid den ikke er i bruk (om vinteren).

Del denne siden